MINA KLÄDER
Mina kläder bygger såvitt möjligt på historiska förlagor. Det kan röra sig om arkeologiska fynd, gravfynd, samtida skildringar och illustrationer i medeltida handskrifter.
Jag följer också med i texter och diskussioner mellan olika textilarkeologer. Där diskuteras exempelvis hur knappar och knapphål ska utformas, krus på huvudlin, sömnadstekniker, och färgbeteckningar i de isländska sagorna.

BRODERI?
Jag har i regel inga broderier på mina kläder.
Från vikingatiden finns det nästan inget användbart bildmaterial på kläder. Det lilla som finns är: runstenar/bildstenar, "guldgubbar" (tumnagelstora guldbleck med människofigurer) och några bonader med bl.a. människor. Den mest kända bonaden är Bayeuxtapeten (broderad) från slutet av 1000-talet. Den visar manskjortlar med halsisättning och ärmlinningar i avvikande färg, inga broderier. Det finns ett gravfynd i Mammen med textilfragment med broderi, men det är en mycket högt uppsatt persons grav (den har felaktigt kopplats till en bild på Knut den store). I inget av fallen rör det sig om "vanligt folk".

Från medeltiden finns det en mängd illuminationer (illustrationer) i handskrifter.
Men jag har inte hittat något folkligt plagg med broderi.


Här följer en ordlista med förklaringar till en del ord som nämns på min hemsida.
BAYEUX-TAPETEN
En ca 50 cm bred och över 70 meter lång broderad linnebonad som i mer än 70 scener skildrar de händelser som avslutades med att normanderna erövrade England år 1066. Bayeux-tapeten tillkom på 1070-talet. Den finns på ett museum i staden Bayeux i Normandiet.

BIRGITTAHUVA
En åtsittande huva av linne med söm (ibland som en sydd spets) på hjässan, och band som knyts runt huvudet vilket gör att den sitter stadigt. Under medeltiden var detta en vanlig kvinnohuvudbonad, som kan ses på illustrationer i många medeltida handskrifter. Den var oftast av linne, antingen grovt oblekt, eller fint blekt. Ovanpå huvan bars ofta ytterligare en värmande huvudbonad, exempelvis en yllehätta, med eller utan strut. Namnet "Birgittahuva" är en modern benämning, efter en relik i ett birgittinerkloster i Nederländerna.

BRAIES
Medeltida korta benkläder (som moderna kalsonger). Fanns i olika varianter under århundradenas lopp, knälånga, påsiga, till mycket korta och åtsittande.

BROKOR/BROKAR
Vikingatida långa benkläder, (motsvarande moderna byxor). Det fanns även en variant som var mycket pösiga, alltså tygkrävande = ett rikemansplagg.

COIF
En tättsittande manshuvudbonad, med knytband. Var oftast av linne, men i högre kretsar av finare material. Ovanpå coifen kunde ytterligare en huvudbonad bäras.

HERJOLFSNES
Herjolfnes var en norsk/isländsk bosättning pä södra Grönland, från något före 1000 till en bit in på 1400, alltså drygt 400 år. Med andra ord sträckte sig perioden över vikingatiden och in på senare delen av medeltiden. Där fanns en kyrkogård vars gravar blivit undersökta och man har funnit en del mycket väl bevarade plagg. Gravarna har fått olika nummer. Kjorteln i grav nummer 38 har blivit mycket kopierad, trots att den inte tillhör de vanligaste skärningarna - eller kanske just därför! Den dras över huvudet, men är ändå ganska snäv. Ärmarna är skurna så att de ger stor rörelsefrihet, för att hugga ved eller mjölka. Originalet har 11 kilar (oberäknat ärmkilarna)

SKJOLDEHAMNSHÄTTA
Kallat så efter ett fynd i Skjoldehamn i Norge, daterat till 1075, plus/minus 20 år. En yllehätta med fyrkantiga kilar fram och bak. Originalet har två snoddar, troligen för att hålla hättan från ansiktet.

SÄRK
Särken var ett kvinnoplagg som bars närmast kroppen. Ett sådant plagg kallas ibland "livplagg". Särken var enkelt skuren och användes från järnåldern till långt in i modern tid med få variationer. På den svenska landsbygden bars särk som livplagg en bra bit in på 1900-talet (och ingår fortfarande i folkdräkten).

VIKINGATIDEN, MEDELTIDEN
Det finns olika sätt att dela in historiska epoker. Man skiljer exempelvis på europeisk och skandinavisk medeltid.
Europeisk medeltid sträcker sig från ungefär 500-talet och till slutet av 1400-talet, med vissa varianter. I exempelvis Spanien sträcker sig medeltiden till 1492.
För Skandinavien gäller en annorlunda indelning, och jag tar upp speciellt den danska indelningen (eftersom jag är bosatt i Skåne, och räknar mig till den danska kulturkretsen): Vikingatid (ca 800-1050), Tidig medeltid (ca 1050-1200), Högmedeltiden (1200-1400) och Senmedeltiden (1400-1536).


   
  
Terissa Yngvesdotter
Lund
tel: 0737-88 13 97
e-post: terissa.yngvesdotter@gmail.com